Descargar (PDF, 1.31MB)

NORMES DEL MENJADOR

 • Tots els alumnes/as, inclosos els d’infantil, han de fer files en el pati abans d’entrar a menjar, també els que tenen classe de 12:00h a 13:00h. Durant este temps romandran en orde.
 • Al bany s’ha d’anar abans o després d’entrar a menjar i no durant el menjar.
 • Els alumnes hauran d’esperar que el tutor/professor us avise per a pujar al menjador.
 • Les entrades al menjador es faran de la manera més ordenada possible i sense córrer.
 • A les taules cada un seurà sempre al lloc que se li atorgue; no es pot canviar de lloc sense permís del tutor/a del menjador.
 • En el SEGON TORN, un curs a partir de 6t de primària, prepararà el menjador diligentment.
 • En cap concepte ningú es podrà alçar del seu lloc sense avisar-ho prèviament al tutor de menjador; queden, per tant, terminantment prohibides les entrades a la cuina i els desplaçaments a qualsevol lloc.
 • En el SEGON TORN, el/l’encarregat/a de repartir el pa, repartirà en el segon plat un sol tros, després el tutor/a de menjador podrà repartir-ne més.
 • Mentre s’estiga menjant, haurem de procurar no parlar massa alt ja que som molts i la cridòria no beneficia a ningú.
 • Tots/as han de menjar el que se’ls servisca; únicament en cas de prescripció facultativa s’estarà exempt/a d’ingerir algun aliment.
 • Al menjador s’ha de mantindre l’orde i higiene. Els alumnes/as no faran soroll amb els coberts i cuidaran el mobiliari. Es procurarà menjar correctament (utilitzar bé els coberts, mastegar amb la boca tancada, no mossegar els gots en beure, utilitzar els tovallons,…). Queda terminantment prohibit llançar menjar al sòl, així com papers i tovallons.
 • Quan una persona acaba de menjar, NO AMUNTONARÀ ELS PLATS.
 • No es podrà eixir del menjador amb menjar. Quan s’acabe de menjar l’alumne romandrà al seu lloc fins que el tutor/a del menjador done permís per a poder eixir.
 • A l’eixir del menjador es deixarà la cadira o banqueta col·locada.
 • En acabant de dinar, els alumnes abaixaran al pati. No es podrà pujar a les classes, es jugarà en el pati procurant cuidar l’entorn.
 • Els alumnes del menjador no poden eixir del col·legi sense permís.
 • El Reglament de Règim Intern també és aplicable en el menjador. Hi haurà sancions per a qui incomplisca les normes i AVÍS a pares i tutors; si estes advertències foren reiteratives, s’adoptaran mesures més dràstiques que podran concloure amb l’expulsió de l’alumne/a en qüestió.
 • Estes normes tenen com a finalitat una major eficàcia i qualitat en el servici i una atenció més individualitzada. Pel bé de tots, es prega que les respecteu.
 • L’alumne que haja de fer dieta ho comunicarà per escrit i ho entregarà a les 9:00 h en porteria (Mª Carmen)